Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Ιματισμού για Κάλυψη Αναγκών Σπουδαστών/-στριών ΣΣΑΣ Έτους 2021

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού για Κάλυψη Αναγκών Σπουδαστών/-στριών ΣΣΑΣ έτους 2021, σύμφωνα με τη συνημμένη Προκήρυξη