Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Συμμετοχή σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC)

Κατά την περίοδο 01 έως 05 Μαρτίου 2021, Αξιωματικοί και μαθητές/-τριες της Σχολής έλαβαν μέρος σε αριθμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας – ESDC (European Security and Defense College). Οι ανωτέρω δράσεις διεξήχθησαν στο σύνολό τους, δυνάμει της τρέχουσας υγειονομικής συγκυρίας, μέσω τηλεδιασκέψεων και ήταν οι παρακάτω:
1. Από 1 έως 5 Μαρτίου 2021 η Σχολή Ικάρων οργάνωσε το Common Module “Common Security and Defense Policy”, στο οποίο συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές της Σχολής:

α. ΛMVI (I) Βλάχος Νικόλαος- Μάριος

β. MV (ΟΔ) Κετέογλου Διονύσιος

γ. MΙV (ΝΟΜ) Μανδαμαδιώτης Θρασύβουλος- Μάριος

 

Κατά τη διάρκεια του Common Module έλαβαν χώρα διαλέξεις, όπως και πρακτική εξάσκηση μέσω ομάδων εργασίας. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν μαθητές παραγωγικών σχολών όπως και φοιτητές από αριθμό κρατών μελών του ESDC, επιμορφώθηκαν σε αντικείμενα που αφορούν τις Ευρωπαϊκές Δομές και διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, ενώ τους εισήχθησαν όροι όπως αυτοί της Ευρωπαϊκής γεωπολιτικής , θαλάσσιας, διαστημικής και ψηφιακής απειλής, αλλά και ασφάλειας. Συνολικά, έγιναν κοινωνοί της ζωτικής σημασίας μιας ολιστικής προσέγγισης απέναντι σε υπάρχουσες αλλά και αναδυόμενες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών φορέων της ΕΕ.

 

2. Από 1 έως 5 Μαρτίου 2021 το ίδρυμα Post Conflict Operations Study Centre (PCOSC), με έδρα το Τορίνο οργάνωσε το Common Module “ Law of Armed Conflict ”, στο οποίο συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές/-τριες της Σχολής:

α. MIV (ΝΟΜ) Τσίτου Αικατερίνη

β. MIV (ΝΟΜ) Θεοδώρου Δημήτριος

γ. MΙV (ΝΟΜ) Αρσένης Δημοσθένης

δ. MΙΙ (ΝΟΜ) Αλεπάκη Ευθυμία

ε. MΙΙ (ΝΟΜ) Πλιάκα Ιωάννα

στ. MΙΙ (ΝΟΜ) Τσιακανίκα Μαρία- Παρασκευή

ζ. MΙΙ (ΝΟΜ) Γαβριηλίδης Νικόλαος

η. MΙΙ (ΝΟΜ) Μποσγανάς Ιωάννης

θ. MΙΙ (ΝΟΜ) Μπορμπότη Χριστίνα

ι. MΙΙ (ΝΟΜ) Θεοδώρου Θεόφιλος

 

Στόχος της ανωτέρω εκπαίδευσης ήταν η εμφύσηση γνώσεων που αφορούν στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας στο διεθνές δίκαιο αλλά και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Οι διαλέξεις και οι ομάδες εργασίας που έλαβαν χώρα, όπως και το διδακτικό υλικό που διανεμήθηκε, επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να προσλάβουν βαθύτερες γνώσεις αλλά και πρακτική προσέγγιση σε επίκαιρα ζητήματα αναφορικά με το Δίκαιο των Ένοπλων Συγκρούσεων.

 

3. Από 2 έως 3 Μαρτίου 2021 η Στρατιωτική Σχολή της Εσθονίας με έδρα το Ταρτού, οργάνωσε το Σεμινάριο με θέμα «How to strengthen gender perspective within the European basic officer education», στο οποίο συμμετείχαν οι παρακάτω Αξιωματικοί και μαθήτριες της Σχολής:

α. Πχης (Ο) Βασιλική Σαρτζετάκη ΠΝ

β. Επσγος (ΥΙ) Λαμπρινή Μανθάκη

γ. MV (ΚΤ) Χατζηπροκοπίου Δέσποινα

δ. MΙΙΙ (ΚΤ) Θεοχάρη Ελισάβετ-Ραφαέλα

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου έλαβαν χώρα διαλέξεις, αναφορικά με την ενσωμάτωση της παραμέτρου του φύλου αλλά και την ισότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών μελών της ΕΕ. Επιπρόσθετα, επισημάνθηκαν οι προκλήσεις που αναδύονται από την παραπάνω θεματολογία, ενώ αναδείχθηκαν και οι σχετικές πτυχές τους, στο πλαίσιο λειτουργίας των παραγωγικών σχολών των χωρών μελών του ESDC. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση αναφορικά με την αποστολή και τις δράσεις της Σχολής από την Πχη (Ο) Βασιλική Σαρτζετάκη ΠΝ.