Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Χαιρετισμός Διοικητού