Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Χαιρετισμός Διοικητού

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων από την ίδρυσή της αποτελεί την κορωνίδα της αριστείας, το σταυροδρόμι όπου η στρατιωτική αγωγή και παιδεία συναντιέται με την επιστημονική κατάρτιση. Οι μαθητές της αποφοιτούν μετά την ολοκλήρωση της Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης τους ως Αξκοί Σωμάτων για να επανδρώσουν Υπηρεσίες Υποστήριξης Μάχης.

Η αποστολή της Σχολής εστιάζει στην παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως, για την κατάρτιση των μονίμων Αξιωματικών, με πλήρη επίγνωση της αποστολής τους, με πνεύμα ευγενούς άμιλλας και συνεργασίας. Απώτερος σκοπός αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:

– Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι).

– Οικονομικού.

– Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΝΟΜ).

Η Σχολή αποτελεί για τους μαθητές/-τριές της πηγή αρετής και πειθαρχίας, παρέχοντάς τους στρατιωτικές αρχές και αξίες, αλλά και επιστημονική γνώση, σε συνεργασία με το ΑΠΘ, εφόδια με τα οποία θα οπλισθούν, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός σύγχρονου, πολυδιάστατου στρατιωτικού βίου και ενός ταχέως εξελισσόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

Το έμβλημα της Σχολής αντιπροσωπεύει το δισυπόστατο ρόλο του επιστήμονα αξιωματικού. Η γλαυξ ως ιερό πτηνό της θεάς Αθηνάς αντιπροσωπεύει τη σοφία και την επιστήμη. Στηριζόμενη δε σε δύο δόρατα, συμβολίζει τη σοφία που επαγρυπνεί επί των όπλων με το ρητό της Σχολής «Πειθαρχία Ευπραξίας Μήτηρ», το οποίο διδάσκει πως η πειθαρχία είναι η μητέρα της ευπραξίας (του ορθώς πράττειν) και της επιτυχίας, και η οποία ως γενεσιουργός δύναμη κάθε καλού, αποτέλεσε την αρχή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Η φήμη και η πορεία της Σχολής εξέρχονται τον ορίων της χώρας μας, μέσω των διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει, καθώς και μέσω των αποφοίτων αλλοδαπών μαθητών που μεταλαμπαδεύουν στις χώρες τους την ελληνική παιδεία.

Είμαι βέβαιος ότι η Σχολή θα συνεχίσει να αποδίδει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επαρκώς καταρτισμένους Αξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας επιχειρησιακής πραγματικότητας και της επιστήμης των παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό αίσθημα ασφάλειας και υποστήριξης στα Στελέχη και Μονάδες/Υπηρεσίες των ΕΔ και στον Ελληνικό λαό γενικότερα.