Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Πρόγραμμα Erasmus

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ σε Εκπαιδευτικές Δράσεις υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC)

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ως πλήρες μέλος του δικτύου Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση περί «Βιοτρομοκρατίας και Βιοασφάλειας» στην Ιταλία

Από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2023 η Σχολή συμμετείχε με τρεις (3) Μαθητές/τριες στην κοινή εκπαιδευτική δράση …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Common Module) ΄΄Gender Perspectives in Security and Defense στην Αυστρία

Από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 25 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην στρατιωτική ακαδημία της Αυστρίας, Theresan Military Academy, η κοινή …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Common Module) ΄΄Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων’’ (Law of Armed Conflict – LoAC) στην Αυστρία

Από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην στρατιωτική ακαδημία της Αυστρίας  (Theresan Military Academy) η κοινή …