Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Πρόγραμμα Erasmus

Συμμετοχή της ΣΣΑΣ στο Διεθνές Φόρουμ Στρατιωτικών Ακαδημιών 2024 (IMAF 2024) και στην 62η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) του «Εuropean Initiative for the Exchange of Young Officers (inspired by Erasmus)»

Κατά τη χρονική περίοδο από 20 έως 23 Μαΐου 2024 έλαβε χώρα η 62η Σύσκεψη της Ομάδας Υλοποίησης (Implementation …

Συμμετοχή Μαθητών Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) σε Κοινές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Common Modules-CM) στο Τορίνο, Ιταλία

CM «Common Security and Defense Policy (CSDP)»

Από 04 Μαρτίου έως 08 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο  “School of Applied Military …

Συμμετοχή Μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Common Module-CM) «Budget & Finance in the EU Defence Sector» στην Ρουμανία

Από την 01 Απριλίου έως τις 05 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο “Carol I” National Defence University of Bucharest, η κοινή …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ σε Εκπαιδευτικές Δράσεις υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC)

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ως πλήρες μέλος του δικτύου Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση περί «Βιοτρομοκρατίας και Βιοασφάλειας» στην Ιταλία

Από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2023 η Σχολή συμμετείχε με τρεις (3) Μαθητές/τριες στην κοινή εκπαιδευτική δράση …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Common Module) ΄΄Gender Perspectives in Security and Defense στην Αυστρία

Από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 25 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην στρατιωτική ακαδημία της Αυστρίας, Theresan Military Academy, η κοινή …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Common Module) ΄΄Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων’’ (Law of Armed Conflict – LoAC) στην Αυστρία

Από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην στρατιωτική ακαδημία της Αυστρίας  (Theresan Military Academy) η κοινή …