Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Υποδιοικητής Σχολής

Ο Σμχος (ΥΟ) Δημήτριος Πανούσης γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 3 Μαρτίου 1973 και αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Αφάντου το 1991.

Το Σεπτέμβριο του 1991 εισήχθη στο Οδοντιατρικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Αποφοίτησε τον Μάιο του 1997 και ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός Οδοντίατρος.

Μετά την αποφοίτηση του από την ΣΣΑΣ τοποθετήθηκε στο 251 ΓΝΑ όπου και έλαβε την εκπαίδευση του Υγειονομικού Αξιωματικού στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΚΕΥΠΑ).

Τον Απρίλιο του 1998 αποφοίτησε από το Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής (ΣΑΙ) με βαθμό «Άριστα».

Τον Ιούνιο του 1998 τοποθετήθηκε στην 1η Μοίρα Κύριου Σταθμού Ελέγχου (1η ΜΚΣΕ) και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Προϊστάμενου Οδοντιατρείου.

Τον Μάιο του 2001 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Υγειονομικής Υπηρεσίας του 1ου Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (1ο ΚΕΠ).

Τον Οκτώβριο του 2001 αποφοίτησε από το Βασικό Σχολείο ΠΒΧ Άμυνας και τον Μάρτιο του 2003 από το σχολείο Διοίκησης και Επιτελών ΠΒΧ Άμυνας.

Τον Δεκέμβριο του 2003 συμμετείχε ως επικεφαλής Υγειονομικής Υπηρεσίας και Χημικός Αξκος Μονάδας/Επικεφαλής ΠΒΧ άμυνας στην Νατοϊκή Αξιολόγηση του 1ου ΚΕΠ (NATO Tactical Evaluation/TACEVAL).

Τον Απρίλιο του 2015 τοποθετήθηκε στην ΣΣΑΣ όπου του ανατέθηκαν τα καθήκοντα:

 • Προϊστάμενος Ιατρείου έως Απρίλιο 2016,
 • Τμηματάρχης Τμήματος Επιλογής έως Απρίλιο 2017,
 • Βοηθός Τμηματάρχη ΔΣΠ/1-Τμηματάρχης Οδοντιατρικού έως Αύγουστο 2020,
 • Τμηματάρχης Μελετών και Εξέλιξης έως Σεπτέμβριο 2022.

Τον Σεπτέμβριο 2022 τοποθετήθηκε στην ΑΔΙΣΠΟ όπου του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Εκπαιδευτή ¨Έδρας Ακαδημαϊκών Σπουδών.

Από τον Μάρτιο του 2004 είναι πιστοποιημένος Νατοϊκός Αξιολογητής στον τομέα της Προστασίας Δυνάμεως (Force Protection Evaluator).

Με την ιδιότητα αυτή συμμετείχε στις παρακάτω Νατοϊκές Αξιολογήσεις:

 • FOB Άκτιο Απρίλιος 2004
 • 111 ΠΜ Αγχίαλος Δεκέμβριος 2004
 • 115 ΠΜ Σούδα Δεκέμβριος 2005
 • 555 Combat Squadron Aviano Italy Νοέμβριος 2006
 • 110 ΠΜ Λάρισα Δεκέμβριος 2007
 • 51 Tactical Air Wing Schleswig-Holstein Germany Δεκέμβριος 2008
 • Gando Air Base (MACAN) Las Palmas de Grand Canaria Δεκέμβριος 2009
 • 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) Σεπτέμβριος 2014.

Τον Ιούλιο του 2009 αποφοίτησε από την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ) με βαθμό 93,65 «Λίαν Καλώς».

Έχει εκπαιδευτεί στα αντικείμενα:

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Project Management (PM2)
 • Διαχείριση Κρίσεων και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης

και έχει λάβει πιστοποίηση εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ).

Του έχουν απονεμηθεί τα παρακάτω Μετάλλια και Διαμνημονεύσεις:

 • ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
 • ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
 • ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ
 • ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Β’ ΤΑΞΗΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Β’ ΤΑΞΗΣ