Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Έμβλημα Σχολής

Παράσταση

Η γλαύκα ως ιερό πτηνό και σύμβολο της θεάς Αθηνάς, αντιπροσωπεύει μέχρι και σήμερα την σοφία και την επιστήμη. Στηριζόμενη σε δύο δόρατα, συμβολίζει την σοφία που επαγρυπνεί επί των όπλων.

Ρητό

“Πειθαρχία Μήτηρ Ευπραξίας” : Η πειθαρχία είναι η μητέρα της ευπραξίας (του ορθώς πράττειν) “Μη μοι θεούς καλούσα βουλέυου κακώς. Πειθαρχία γαρ εστί της ευπραξίας μήτηρ, γύναι, σωτήρος” Αισχύλου, Επτά επί Θήβας,223-225 ” μη σκέπτεσαι κακά παρακαλώντας τους θεούς. Γιατί γυναίκες, η πειθαρχία είναι μητέρα της επιτυχίας και της σωτηρίας “. Ο χορός των Θηβαίων γυναικών παρακαλεί τους θεούς να σώσουν την πόλη από την συμφορά η οποία την απειλεί. Ο Ετεοκλής τους λέει να σταματήσουν τα κλάματα και να συμμορφωθούν προς τις εντολές του. Μητέρα κάθε επιτυχίας είναι η πειθαρχία, που ως γενεσιουργός δύναμη κάθε καλού τέθηκε ως αρχή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), η οποία έχει ως αποστολή να παρέχει στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων Αξιωματικούς Επιστήμονες με πλήρη επίγνωση της αποστολής τους, με υψηλή επιστημονική και στρατιωτική κατάρτιση και πνεύμα ευγενούς άμιλλας και συνεργασίας.