Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξκών με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:

>Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι)

>Οικονομικού

>Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΝΟΜ)