Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Επιμορφωτική Εκπαίδευση

Περιλαμβάνει διδασκαλίες επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους επισκέπτες, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους, εκπαιδευτικά ταξίδια. Επιπλέον περιλαμβάνει:

> Διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές και διδασκαλία ξένων γλωσσών σε διάφορα επίπεδα.

> Οι Πρωτοετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στα: Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Πολεμικό Μουσείο Θεσ/νίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσ/νίκης, Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων “ΤΟΨΙΝ”, Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας, Αρχαιολογικό Μουσείο Δίον και στο Άγιον Όρος (οι μαθήτριες σε Μονή Θηλέων).

> Οι Δευτεροετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στα: Οχυρό Ρούπελ, τοποθεσία Κιλκίς-Λαχανά, Οχυρό Νυμφαίου, τοποθεσία Καλπακίου-Ελληνικό Φυλάκιο Μολυβδοσκέπαστου (Ελληνοαλβανικά σύνορα).

> Οι Τριτοετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια στα Δ΄ΣΣ (περιοχή Θράκης), 1η ΤΑΞ ΚΔ ΑΛ (Ρεντίνα), 71η Α/Μ ΤΑΞ (Κιλκίς), 1η ΤΑΞΑΣ/32ΤΑΞ Π/Ν (Βόλος).

> Οι Τεταρτοετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν εκπαιδευτικό ταξίδι στα: 1η Στρατιά – Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (Λάρισα), Αρχηγείο Στόλου (Σαλαμίνα) και 88 ΣΔΙ (Λήμνος).

> Ομάδα Μαθητών της Σχολής με την καθοδήγηση της Δνσης Σπουδών εκδίδει το τριμηνιαίο, επιστημονικού περιεχομένου, περιοδικό, με τον τίτλο “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”.


Πέραν των παραπάνω δραστηριωτήτων οι μαθητές της Σχολής συγκροτούν:

> Αθλητικές ομάδες σε ομαδικά και άτομικά αθλήματα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα του ΑΠΘ και των παραγωγικών σχολών των Ε.Δ.

> Ομάδα δρόμων μεγάλων αποστάσεων.

> Ορχήστρα-βυζαντινή και ευρωπαϊκή χορωδία-χορευτικές ομάδες με τις οποίες συμμετέχουν σε μουσικές και καλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός της Σχολής.

> Διμοιρία απλασκίας (επιδείξεων) που αναδεικνύουν ιδιαίτερες δεξιότητες σε επίσημες τελετές (Εθνικές εορτές, ορκωμοσίες κ.λ.π.) στην περιοχή της Β.Ελλάδος.