Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Επικοινωνία

Η ΣΣΑΣ βρίσκεται στην οδό Πλήθωνος Γεμιστού 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54636

Για να μας βρίσκετε εύκολα υπ’όψη σας ο παρακάτω χάρτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Επιλογής (Για πληροφορίες για την εισαγωγή σπουδαστών) :

Τηλέφωνο: 2310 962112, 2310 962177

E-mail: ssas-dspv@army.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο:

2310 962000

E-mail:  ssas@army.gr