Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την περιβαλλοντική – ενεργειακή και Πολιτική Προσαργμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνδεσμος
προς την επίσημη ιστοσελίδα των Ελληνικών “Πράσινων” Ενόπλων Δυνάμεων. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε τόσο για την περιβαλλοντική – …

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΣΑΣ

Στα επισυναπτόμενα αρχεία, εμφαίνεται η καταλληλότητα των υποψηφίων ανά κατηγορία (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), που προσήλθαν και ολοκλήρωσαν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την …

Πρόγραμμα- Οδηγίες Υποψηφίων Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2023, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν συμμετείχαν ή δεν ολοκλήρωσαν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

  1. Στο συνημμένο αρχείο καθορίζεται το πρόγραμμα των υποψηφίων Σπουδαστών ΑΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2023 οι οποίοι δήλωσαν το Εξεταστικό Κέντρο της ΣΣΑΣ

Αποτελέσματα 6 Απριλίου 2023 Προκαταρκτικών Εξετάσεων Υποψήφιων Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ του Εξεταστικού Κέντρου της ΣΣΑΣ

Κατάσταση Απορριπτέων Υγειονομικών Εξετάσεων

Κατάσταση Απορριπτέων Αθλητικών Δοκιμασιών

Κατάσταση Διακοψάντων Υποψηφίων