Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Προτάσεις – Ιδέες

Για τυχόν προτάσεις – ιδέες για τη λειτουργία της σχολής παρακαλείσθε όπως μεταφορτώσετε το επισυναπτόμενο αρχείο word και αφού συμπληρώσετε την πρόταση σας, αποστολή αυτού στο υπηρεσιακό email της ΣΣΑΣ (ssas@army.gr).