Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Λοιπές Δραστηριότητες

Επισκέψεις Ξένων Στρατιωτικών Αποστολών [Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδος – Αρμενίας 2023]

Τη Τρίτη 19 Δεκ 23 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής επίσκεψη αντιπροσωπείας επτά (7) Αξκών των ΕΔ Αρμενίας, στο πλαίσιο …

Χοροεσπερίδα της Σχολής στη Λέσχη Αξκων Φρουράς Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη  Λέσχη Αξκων Φρουράς Θεσσαλονίκης χοροεσπερίδα των Μαθητών /-τριών της Σχολής, στο πλαίσιο της …