Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Λοιπές Δραστηριότητες

Εκπαιδευτική επίσκεψη της ΣΣΑΣ στο Ηρώο – Μουσείο Μάχης Λαχανά

Το Σάββατο 02 Δεκ 23 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική – επιμορφωτική επίσκεψη των Μαθητών/-τριών της ΙΙας Τάξης της Σχολής, στο Ηρώο – …

Ορκωμοσία Πρωτοετών Σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η τελετή Ορκωμοσίας των πρωτοετών σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στην οποία …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ σε Εκπαιδευτικές Δράσεις υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC)

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ως πλήρες μέλος του δικτύου Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), …

Συμμετοχή της ΣΣΑΣ στις εορταστικές εκδηλώσεις της 26 και 28 Οκτ 23 στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΣΣΑΣ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία των επετείων της 26ης Οκτωβρίου, ημέρα …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση περί του «Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων» στην Ιταλία

Από τις 08 έως τις 12 Μαΐου 2023 η Σχολή συμμετείχε με τρεις (3) Μαθητές/-τριες στην κοινή εκπαιδευτική δράση Law …