Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Διοικητής Τάγματος

Δκτης Τάγματος

Ο Αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Σαββιρίδης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 07 Αυγούστου 1974. Εισήλθε το 1994 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1998 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού.

Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε Μονάδες Εκστρατείας με τα καθήκοντα του Διμοιρίτη και του Διοικητή Λόχου, στο 649 ΤΕ (Καρλόβασι Σάμου) και στο 516 Μ/Κ ΤΠ (Λαγός Διδυμοτείχου). Επίσης υπηρέτησε ως Διμοιρίτης – εκπαιδευτής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.

Ως ανώτερος Αξιωματικός έχει υπηρετήσει ως Επιτελής στην Ι ΜΠ (Βέροια), ως Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου στην ΤΔ/41 ΣΠ (Ν. Σαμοθράκη), ως Επιτελής και Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου στην 31 Μ/Κ ΤΑΞ (Καβησός Έβρου) και ως Υποδιοικητής Μονάδας στο 346 ΤΣΜ (Ν. Κύπρος). Διετέλεσε Διοικητής Μονάδας στο 507 Μ/Κ ΤΠ.

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του όπλου του. Το 2018 αποφοίτησε από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.

Του έχουν απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από το βαθμό του Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονία.

Είναι γνώστης της Αγγλικής και της Τουρκικής Γλώσσας.

Είναι έγγαμος με ένα τέκνο.