Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Δραστηριότητες

Θερινή Στρατιωτική Εκπαίδευση ΣΣΑΣ 2023

Από 17 έως 31 Ιουλίου 2023 η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) πραγματοποίησε την εφαρμοσμένη θερινή στρατιωτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση περί «Βιοτρομοκρατίας και Βιοασφάλειας» στην Ιταλία

Από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2023 η Σχολή συμμετείχε με τρεις (3) Μαθητές/τριες στην κοινή εκπαιδευτική δράση …

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΣΑΣ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΑΚ

Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 και σύμφωνα με το συναφές εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική – επιμορφωτική επίσκεψη των Μαθητών/-τριών της …

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση περί του «Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων» στην Ιταλία

Από τις 08 έως τις 12 Μαΐου 2023 η Σχολή συμμετείχε με τρεις (3) Μαθητές/-τριες στην κοινή εκπαιδευτική δράση Law …