Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή της ΣΣΑΣ στο Διεθνές Φόρουμ Στρατιωτικών Ακαδημιών 2024 (IMAF 2024) και στην 62η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) του «Εuropean Initiative for the Exchange of Young Officers (inspired by Erasmus)»

Κατά τη χρονική περίοδο από 20 έως 23 Μαΐου 2024 έλαβε χώρα η 62η Σύσκεψη της Ομάδας Υλοποίησης (Implementation …

Συμμετοχή Μαθητών Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) σε Κοινές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Common Modules-CM) στο Τορίνο, Ιταλία

CM «Common Security and Defense Policy (CSDP)»

Από 04 Μαρτίου έως 08 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο  “School of Applied Military …

Συμμετοχή Μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Common Module-CM) «Budget & Finance in the EU Defence Sector» στην Ρουμανία

Από την 01 Απριλίου έως τις 05 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο “Carol I” National Defence University of Bucharest, η κοινή …