Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Common Module) Law of Armed Conflict (LoAC) στην Αυστρία

Στις 12-16/10 έλαβε χώρα στην στρατιωτική Ακαδημία της Αυστρίας (Theresan Military Academy) η Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Law of Armed Conflict