Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Διοικητής Σχολής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ                                :

ΟΝΟΜΑ                                     :

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ                     :

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ                  :

ΚΑΤΑΓΩΓΗ                               :

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                  :

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ                             :

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ:

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 

 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ