Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Διοικητής Σχολής

Με απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ο Υποστράτηγος Θεόδωρος Αθανασόπουλος, ανέλαβε από 14 Μαρτίου 2023 τα καθήκοντα του  Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

 Ο Υποστράτηγος Θεόδωρος Αθανασόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1985 και αποφοίτησε το 1989 ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.

 Μετά την αποφοίτησή του από τη ΣΣΕ, υπηρέτησε από το βαθμό του Ανθλγού έως Τχη σε Μονάδες ΠΒ Μάχης του Έβρου, Νήσων και MLRS, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Δριτη Εκπαιδευτή στη ΣΣΕ, Δκτού Πυροβολαρχίας, Αξκού Πληροφοριών, Αξκού Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων, και Υδκτή Μοίρας ΠΒ. Διετέλεσε Δκτής Μονάδας στην 105      Α/Κ ΜΜΠ.

 Είναι απόφοιτος όλων των προβλεπόμενων σχολείων του Όπλου του Πυροβολικού, της Σχολής Επιτελών, της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνή Ασφάλεια του Πανεπιστημίου PLYMOUTH, της Αγγλίας.

 Ως Ανώτερος Αξκός υπηρέτησε σε επιτελικές θέσεις μετά την αποφοίτησή του από την ΑΔΙΣΠΟ, στο εσωτερικό και εξωτερικό, οι κυριότερες των οποίων έχουν όπως παρακάτω:

  • Τμηματάρχης Ειρηνευτικών Αποστολών της Δνσης Διεθνών Θεμάτων του Β’ ΣΣ (ΣΔΑΕΕ).
  • Επιτελής του Τμήματος Σχεδιασμού-Οργάνωσης και Επάνδρωσης στη J1 Δνση του JFC NAPLES (Ιταλία) και ως επιτελής του Κέντρου Επιχειρήσεων (JOC)      για το Θέατρο Επιχειρήσεων των Βαλκανίων.
  • Τμηματάρχης 2ου ΕΓ (Μελέτες-Έρευνες) στο ΓΕΣ/ΔΠΒ, με κυριότερο έργο την απόκτηση – μεταφορά – παραλαβή και ενεργοποίηση των νέων γερμανικών      Α/Κ πυροβόλων M109A3GE.
  • Διευθυντής 1ου ΕΓ στο ΓΕΣ/ΔΠΒ.
  • Επιτελής στο ΓΕΣ/ΔΑΣΠ και στο ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ.
  • Τμηματάρχης τμήματος Πολιτικοστρατιωτικών αναλύσεων στο Ολιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρήσεων (CCOMC) του Ανωτάτου Συμμα-χικού Στρατηγείου του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στο SHAPE (Μονς Βελγίου).
  • Επιτελάρχης 95 ΑΔΤΕ, επί 2 έτη.

 Το 2019 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και έκτοτε υπηρέτησε: 

  • Στο NRDC-GR ως Βοηθός Επχη – Δντής Κλάδου Υποστήριξης (DCOS SUPPORT).
  • Στο ΓΕΣ ως Δντής της Διεύθυνσης Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕΚΠ).
  • Στην 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» ως Διοικητής.

 Το 2022 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και ανέλαβε καθήκοντα Επχη (COS) στο NRDC-GR.

 Την 14 Μαρ 23 ανέλαβε τη διοίκηση της ΣΣΑΣ.

 Ομιλεί την Aγγλική (επίπεδο Γ2) και την Iταλική γλώσσα (Β2).

 Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις για το βαθμό του.

 Είναι έγγαμος και έχει 2 υιούς και 1 κόρη.