Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Διευθυντής Σπουδών

Ο Γενικός Αρχικτηνίατρος Ευστάθιος Χρόνης γεννήθηκε στην Βλαχοκερασιά Αρκαδίας το 1972 και αποφοίτησε από το Λύκειο Τεγέας το 1989Εισήχθη στο Κτηνιατρικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) το 1989. Αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1995 και εν συνεχεία ονομάστηκε  Ανθυποκτηνίατρος στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.

Μετά την αποφοίτησή του από την ΣΣΑΣ, εκπαιδεύτηκε στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (1995-1996) με ταυτόχρονη πρακτική άσκηση στο Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (Κ.ΒΙ.Ε.Σ.) και στο Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο (Γ’ ΚΝΟ). Έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από όλα τα στρατιωτικά Σχολεία που προβλέπονται για τον βαθμό και την ειδικότητά του. Ως αξιωματικός του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για τον βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Κατόπιν εξετάσεων που διοργανώθηκαν από το ΓΕΣ/ΔΥΓ έλαβε μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Κλινική Κτηνιατρική Μικροβιολογία και στην Υγιεινή και Μικροβιολογία Τροφίμων (1998-2001). Έχει συμμετάσχει με περισσότερες από είκοσι επιστημονικές εργασίες και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει πέντε δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι απόφοιτος του βασικού και του προκεχωρημένου σχολείου της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού και της Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων και του βασικού σχολείου προσομοίωσης του NATO Joint Warfare Centre (Νορβηγία).

Είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Στρατού Ξηράς (2011) και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (2013).

Έχει λάβει μέρος σε εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις του Υγειονομικού Σώματος, σε Μονάδες Υγειονομικού και ως επιτελής σε εθνικά επιτελεία και στην ISAF (Αφγανιστάν) με κύριο αντικείμενο την υγιεινή τροφίμων, την κτηνιατρική δημόσια υγεία και την εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού. Ειδικότερα έχει υπηρετήσει στις ακόλουθες θέσεις:

  • 1996-1998 411 ΓΣΝ/Απόσπασμα Κτηνιατρικής Υποστήριξης-Τμηματάρχης (Τρίπολη). Ταυτόχρονα, εκπαιδευτής στην Σχολή Αξιωματικών /ΚΕΕΜ (Σπάρτη).
  • 2001-2004 492 ΓΣΝ/Απόσπασμα Κτηνιατρικής Υποστήριξης-Διευθυντής (Αλεξανδρούπολη)
  • 2004-2006 ΙΙΙ ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ – Επιτελής Υγειονομικού (Θεσσαλονίκη).
  • 2006-2009 Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο – Μικροβιολόγος Τροφίμων (Θεσσαλονίκη).
  • 2009 (Ιούλιος-Νοέμβριος) International Security Assistant Forces/CJMED- Επιτελής Κτηνιατρικής & Προληπτικής Ιατρικής (Καμπούλ-Αφγανιστάν).
  • 2009-2012 Β’ Σώμα Στρατού/ΔΥΔΜ – Επιτελής Υγειονομικού (Βέροια).
  • 2013-2015 ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ – Τμηματάρχης Κτηνιατρικού (Θεσσαλονίκη).
  • 2015-2020 Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο – Τμηματάρχης Μικροβιολογικού Εργαστηρίου & Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (Θεσσαλονίκη).
  • Το 2020 τοποθετήθηκε ως Διευθυντής Σπουδών στην ΣΣΑΣ.

Είναι έγγαμος και έχει μία θυγατέρα.