Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Διευθυντής Σπουδών

Ο Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Φώτιος Δελκοτζάκης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1974. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων το 1993 και αποφοίτησε το 1998 ως Ανθυπολοχαγός Στρατολογικού.

Μετά την αποφοίτησή του από τη ΣΣΑΣ, υπηρέτησε από το βαθμό του Ανθλγού έως Ανχη στα Στρατολογικά Γραφεία Σάμου, Έδεσσας, Βέροιας αναλαμβάνοντας καθήκοντα Τμηματάρχη και Διευθυντή και στη Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης ως Υποδιευθυντής.
Διετέλεσε Διευθυντής Γραφείου Στρατολογίας στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού.
Από το 2011 έως το 2012 υπηρέτησε στο ΓΕΕΘΑ/Δ1 ως Τμηματάρχης Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων και από το 2012 έως το 2017 στο ΓΕΕΘΑ/Β1 ως Επιτελής.
Από το 2020 έως 2023 διετέλεσε Τμηματάρχης του Νομικού Σώματος στη ΣΣΑΣ.

Είναι απόφοιτος όλων των προβλεπόμενων σχολείων του Νομικού Σώματος (Σχολείο Επιμόρφωσης Ανθυπολοχαγών, Σχολείο Επιμόρφωσης Διευθυντών Στρατολογικών Υπηρεσιών και Σχολείο Επιμόρφωσης Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων).

Διετέλεσε εκπαιδευτής στη Σχολή Νομικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ).
Την 4 Ιουλ 23 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διευθυντή Σπουδών της ΣΣΑΣ.
Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα (Β2).
Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις για το βαθμό του.
Είναι έγγαμος και έχει 3 τέκνα.