Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Μουσική

Ύμνος Σχολής

 

Τρανών προγόνων ιχνηλάτες

σεμνών αγωνιστών παιδιά

καινούριοι είμαστε Σπαρτιάτες

με τη γενναία μας καρδιά

 

Βαθειά μας είναι ριζωμένη

τρανή διπλή αποστολή

γι’ αυτό βαδίζουμε ενωμένοι

μέσα τη μεγάλη μας Σχολή.

 

Εμπρός πάντα εμπρός

μιας νέας δόξας ανατέλλει ο καιρός.

Εμπρός πάντα εμπρός

κι είναι ο σκοπός μας ιερός.

 

Και μες της μάχης του πολέμου τη μανία

σαν αρμονία θε ν’ ακουστεί

και θ’ αντηχήσει νικηφόρα ο παιάνας

το σάλπισμά μας σ’όλη τη γη.

 

Προγόνων βλάστησαν οι σπόροι

κι απο τη Σχολή μας έχουν βγει

του κάθε ωραίου οι πρωτοπόροι

να κατακτήσουνε τη γη.

 

Εμπρός πάντα εμπρός

μιας νέας δόξας ανατέλλει ο καιρός.

Εμπρός πάντα εμπρός

κι είναι ο σκοπός μας ιερός.