Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ISO 22000:2018

Η Σχολή είναι επίσημα πιστοποιημένη από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τη διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων