Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Διοικητές Σχολής

1926 Γ.Αρτρος Φλώκος Χ.

1928 Γ.Αρτρος Διαμαντόπουλος Γ.

1929 Σχης (ΠΖ) Ανδριτσόπουλος Μ.

1930 Σχης (ΠΖ) Τσαμάκος Κ.

1931 Σχης (ΠΖ) Κουμπής Αλ.

1933 Σχης (ΠΖ) Κροντήρας Ν.

1935 Γ.Αρτρος Ναυραγάνης Β.

ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1947 Γ.Αρτρος Σιλλαϊδόπουλος Δ.

1947 Γ.Αρτρος Καστανάκης Γ.

1949 Γ.Αρτρος Νατσούκας Ι.

1949 Γ.Αρτρος Καστανάκης Γ.

1951 Γ.Αρτρος Κορκόλοπουλος Οδ.

1952 Αν. Γ.Αρτρος Βάρλας Ν.

1953 Αν. Γ.Αρτρος Σταμάτης Ι.

1957 Αν. Γ.Αρτρος Κωφίδης Κ.

1958 Αν. Γ.Αρτρος Καιλόγλου Α.

1962 Αν. Γ.Αρτρος Κλωνιτάκης Φ.

1962 Γ.Αρτρος Βακιρτζής Φ.

1964 Αν. Γ.Αρτρος Γκιάλας Μ.

1965 Αν. Γ.Αρτρος Γιαννημάρας Π.

1966 Αν. Γ.Αρτρος Λαμπράκος Π.

1969 Γ.Αρτρος Πολυχρονόπουλος Σ.

ΣΣΑΣ

23/7/1970 Γ.Αρτρος Π. Ζωγράφος

15/7/1971 Ταξχος Α. Κατσαρός

02/7/1973 Ταξχος Γ. Τζίτσας

08/6/1974 Ταξχος Σ. Θεοχαρόπουλος

07/4/1975 Ταξχος Γ. Περιφεράκης

23/7/1976 Ταξχος Χ. Καρέτσος

28/6/1978 Ταξχος Σ. Αστέρης

16/9/1980 Ταξχος Μ. Αγάλλου

24/6/1981 Ταξχος Γ. Παπασπύρου

17/3/1983 Ταξχος Π. Βασιλαράκος

13/3/1984 Ταξχος Π. Ναλμπάντης

28/8/1984 Ταξχος Τ. Βαΐτσας

21/3/1985 Ταξχος Δ. Μανθόπουλος

20/3/1986 Ταξχος Ι. Παπαιωάννου

08/5/1987 Ταξχος Γ. Παπαγεωργόπουλος

11/3/1988 Ταξχος Θ. Φρέγκογλου

11/3/1989 Ταξχος Γ. Χατζηδάκις

18/3/1991 Ταξχος Κ. Σουλιώτης

20/3/1992 Ταξχος Δ. Κομνηνός

23/3/1993 Ταξχος Ι. Πουλής

22/3/1994 Ταξχος Σ. Θεοχάρης

01/4/1996 Ταξχος Σ. Οικονόμου

18/3/1998 Ταξχος Ε. Χονδροματίδης

31/5/2000 Ταξχος Κ. Αντωνακάκης

12/3/2001 Ταξχος Γ. Μπουζόπουλος

02/4/2003 Ταξχος Β. Γκιόκας

15/3/2005 Ταξχος Ν. Παπαγιαννόπουλος

20/3/2006 Ταξχος Θ. Καρανάσσος

30/3/2007 Απχος Α. Κοκκινίδης

15/5/2009 Ταξχος Ν. Μπαλάσκας

18/3/2010 Ταξχος Κ. Παγουρόπουλος

09/3/2015 Yπτγος Κ. Παγουρόπουλος

31/3/2016 Ταξχος Α. Χατζηγεωργίου

17/3/2017 Ταξχος Π. Παναγιωτόπουλος

19/3/2018 Ταξχος Α. Κιτρινάκης

15/3/2019 Υπτγος Γ. Ματζουράνης

17/3/2021 Υπτγος Δ. Μπολομύτης

30/3/2022 Υπτγος Γ. Βακλατζής

14/3/2023 Υπτγος Θ. Αθανασόπουλος