Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Συχνές Ερωτήσεις

Η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ μπορεί να γίνει μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου. Μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικά τεστ, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Η εισαγωγή Μαθητών άλλων Στρατιωτικών Σχολών στη ΣΣΑΣ είναι δυνατή μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται εκ νέου στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, αθλητικές). Εφόσον κριθούν εισακτέοι στη ΣΣΑΣ, οφείλουν να παραιτηθούν από τη Στρατιωτική Σχολή όπου φοιτούν.

Οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να εισαχθούν στη ΣΣΑΣ περιγράφονται στην Εγκύκλιο Διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

Δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία εισαγωγή Μαθητών σε κανένα Τμήμα της ΣΣΑΣ με κατατακτήριες εξετάσεις.

Τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών, οι οποίες αποτελούν μέρος των Προκαταρκτικών Εξετάσεων εισαγωγής στη ΣΣΑΣ, περιγράφονται στην Εγκύκλιο Διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

Το ύψος αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή στη ΣΣΑΣ, το οποίο καθορίζεται από το Π.Δ. 11/2014 “Περί κρίσεως σωματικής ικανότητας” και το οποίο είναι αναρτητέο στο διαδίκτυο.

Το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων ανακοινώνεται σε ημερομηνία που καθορίζεται στην εγκύκλιο Διαταγή “Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ” η οποία εκδίδεται την άνοιξη κάθε έτους. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (ssas.army.gr). Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιλογής της Διεύθυνσης Σπουδών της ΣΣΑΣ (τηλ. 2310962112, 2310962177).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται όλα αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας η οποία ενεργοποιείται στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων που αναγράφονται στην εγκύκλιο Διαταγή “Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ” και η οποία εκδίδεται κάθε άνοιξη. Στην παραπάνω εγκύκλιο αναγράφεται και η ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η Διεύθυνση Σπουδών της Σχολής διαιρείται σε Τμήματα Εκπαίδευσης, τα οποία είναι τα εξής: α. Τμήμα Υγειονομικού το οποίο περιλαμβάνει τα Τμήματα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Κτηνιατρικού και Ψυχολογικού. β. Τμήμα Λοιπών Σωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει το Τμήμα Νομικού και το Τμήμα Οικονομικού.

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί όσο διαρκεί η φοίτηση στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Παναπιστημίου Θεσ/νικης, δηλαδή 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Τμήμα και 4 χρόνια για τα Τμήματα Ψυχολογικού, Στρατολογικού -Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) και Οικονομικού. Το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης στη ΣΣΑΣ, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής, είναι όσα τα χρόνια φοίτησης στο ΑΠΘ, προσαυξημένο κατά δύο χρόνια. Εφόσον κάποιος μαθητής υπερβεί το παραπάνω χρονικό όριο διαγράφεται από τη ΣΣΑΣ, αλλά και από την αντίστοιχη Σχολή - Τμήμα του ΑΠΘ. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στο Δημόσιο για κάθε χρόνο που φοίτησε στη ΣΣΑΣ. Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνον στην περίπτωση διαγραφής κάποιου μαθητή για λόγους υγείας.

Η εκπαίδευση των Μαθητών είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως ακριβώς πραγματοποιείται και για τους υπόλοιπους φοιτητές. Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΑΣ.

Όλα τα έξοδα φοίτησης στη Σχολή (διαμονή, διατροφή κτλ) βαρύνουν το Δημόσιο. Επιπλέον οι μαθητές της ΣΣΑΣ λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων: Οι Ιατροί για 12 χρόνια, οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί για 10 χρόνια και οι Ψυχολόγοι, Στρατολόγοι-Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι και Οικονομικοί για 8 χρόνια.

Οι Μαθητές που αποφοιτούν με επιτυχία από τη ΣΣΑΣ ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). Το Σώμα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων είναι Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Αξιωματικοί του Σώματος ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και μπορούν να υπηρετήσουν σε Μονάδες - Υπηρεσίες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όχι, διότι υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Αξιωματικού από τη μια πλευρά και της ιδιότητας του δικηγόρου από την άλλη.

Στη ΣΣΑΣ δεν υπάρχει Τμήμα από το οποίο να αποφοιτούν Στρατιωτικοί Δικαστές. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Στρατολογικου-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της ΣΣΑΣ δεν τοποθετούνται σε θέσεις της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Προκειμένου να γίνει κάποιος Στρατιωτικός Δικαστής θα πρέπει να επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική προκήρυξη αναφέρει κάθε φορά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.