Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

k9 Tactical Combat Casualty Care – Διεθνές Σχολείο Πρώτων Βοηθειών Πεδίου Μάχης για το Στρατιωτικά Εργαζόμενο Σκύλο