Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Εκπαιδευτική Ενότητα «Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση του Αμυντικού Τομέα της Ε.Ε.»

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Εκπαιδευτική Ενότητα

«Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση του Αμυντικού Τομέα της Ε.Ε.»

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ως πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας [European Security and Defense College (ESDC)] διοργανώνει από 20 έως 24 Φεβρουαρίου 2023 εκπαίδευση στη θεματική ενότητα «Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση του Αμυντικού Τομέα της Ε.Ε.».

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα ανταλλαγής Μαθητών/-τριών της Σχολής και σπουδαστών/-στριών άλλων Στρατιωτικών Σχολών χωρών-μελών του ESDC (Military Erasmus), με την παράλληλη συμμετοχή φοιτητών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από χώρες της Ε.Ε.

Common Module “Budget & Finance in the EU Defense Sector

Hellenic Military Academy of Combat Support Officers, as a full member of European Security and Defence College (ESDC), is organizing from February 20th to February 24th 2023, a Common Module on “Budget and Finance in the EU Defense Sector”.

This educational activity is part of ESDC’s Military Erasmus exchange program between our Academy’s cadets and other military Academies, as well as civilian students from EU.