Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Ανακοινώσεις

Συμπληρωματική και Τροποποιητική/Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 (Αρ. Εγκυκλίου: 33 και 37/2022/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1)

https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%A80%CE%A3%CE%A66-%CE%9E%CE%97%CE%99.pdf

https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%A9%CE%A7%CE%9D96-%CE%A6%CE%A7%CE%A4.pdf