Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Πρόγραμμα- Οδηγίες Υποψηφίων Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2023, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν συμμετείχαν ή δεν ολοκλήρωσαν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

 1. Στο συνημμένο αρχείο καθορίζεται το πρόγραμμα των υποψηφίων Σπουδαστών ΑΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2023 οι οποίοι δήλωσαν το Εξεταστικό Κέντρο της ΣΣΑΣ και για λόγους ανωτέρας βίας δεν συμμετείχαν ή δεν ολοκλήρωσαν τις προκαταρκτικές εξετάσεις στο αρχικά προγραμματισμένο χρονικό διάστημα διεξαγωγής τους.
 2. Στις στήλες δίπλα από τον κωδικό κάθε υποψηφίου, εμφαίνεται η ημερομηνία παρουσίασής του.
 3. Οι Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (Ψ1, Ψ2) διάρκειας δύο (2) εργάσιμων ημερών θα διεξαχθούν στην έδρα της ΣΣΑΣ, (Πλήθωνος Γεμιστού 1 Έναντι Πανεπιστημίου Μακεδονία).
 4. Οι Υγειονομικές Εξετάσεις (Υ1, Υ2) διάρκειας δύο (2) εργάσιμων ημερών θα διεξαχθούν στο 424 ΓΣΝΕ (Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Ευκαρπίας, πλησίον Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Η πρόσβαση στο 424 ΓΣΝΕ εξυπηρετείται με τις γραμμές 1, 28Α και 28Β του ΟΑΣΘ.
 5. Οι Αθλητικές Δοκιμασίες (Α) διάρκειας μίας (1) ημέρας θα διεξαχθούν στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης (είσοδος επί της οδού Αγίου Δημητρίου).
 6. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιάζονται καθημερινώς στις 08:00 π.μ. στον τόπο που θα διεξάγονται οι εκάστοτε δοκιμασίες.
 7. Καθ’ όλη τη διάρκεια των Προκαταρκτικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν καθημερινά μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου, μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή KN95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα, η οποία είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο πρόληψης κατά της μετάδοσης Covid-19 σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Δεν συνίσταται η χρήση μάσκας κατά την διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών.
 8. Για την συμμετοχή τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις απαιτείται η επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου PCR έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την ημέρα παρουσίασης εκάστου υποψηφίου την οποία θα έχουν καθημερινά μαζί του.
 9. Κατά την γραπτή δοκιμασία των ψυχομετρικών εξετάσεων (Ψ1), στην έδρα της Σχολής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν τη δική τους γραφική ύλη ( 2 λευκές κόλλες Α4, μπλέ στυλό, μολύβι, γόμα, ξύστρα) καθώς και να παραδώσουν το Υγειονομικό τους Δελτίο (Υπόδειγμα 3 της Εγκυκλίου) με επισυναπτόμενες τις σχετικές υγειονομικές εξετάσεις-γνωματεύσεις, το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού (Υπόδειγμα 5 της Εγκυκλίου), καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύει το Ιατρικό Ιστορικό.
 10. Υποψήφιοι που έχουν δηλώσει μεταξύ των προτιμήσεων τους, τις Σχολές:
  1. Ικάρων – Ιπτάμενοι
  2. Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί) και
  3. Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
   θα εξετασθούν την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών και στην κολύμβηση στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης επί της οδού Αγ. Δημητρίου. Μη συμμετοχή τους στο αγώνισμα της κολύμβησης είναι λόγος απόρριψης για τις παραπάνω Σχολές. Επιπλέον οι υποψήφιοι ότι θα  πρέπει να έχουν μαζί τους μαγιό, πετσέτα, σαγιονάρες και σκουφάκι.
 11. Υποψήφιοι που έχουν δηλώσει μεταξύ των επιλογών τους τη Σχολή Ικάρων/Ιπτάμενοι εφ’ όσον κριθούν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ στις Ψυχομετρικές – Ιατρικές – Αθλητικές Δοκιμασίες και στην Κολύμβηση θα πρέπει να μεταβούν για επιπλέον ειδικές δοκιμασίες στην Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δεκέλεια-Τατόι Αττικής) την 3 Μαΐου 2023.
 12. Όσοι εκ των υποψηφίων έχουν δηλώσει το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, θα πρέπει εκ των προτέρων και πριν την παρουσίασή τους στην ΣΣΑΣ, να έχουν εκδώσει φωτοαντίγραφα των εγγράφων της Παραγράφου 9 της παρούσας ανακοίνωσης, καθόσον σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Εγκύκλιο Προκήρυξη, θα πρέπει να τα επιδώσουν εκ νέου και στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) κατά την διενέργεια των επιπρόσθετων εξετάσεων που θα υποβληθούν.
 13. Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει στην Αίτηση τους Σχολές της ΕΛ.ΑΣ του Π.Σ και του Λ.Σ-ΕΛΑΚΤ, εφόσον κριθούν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις Σχολές ΣΣΕ-Όπλα ή/και ΣΜΥ-Όπλα, θα λάβουν βεβαίωση ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ την οποία θα προσκομίσουν οι ίδιοι στην ΕΛ.ΑΣ το Π.Σ και το Λ.Σ ΕΛ-ΑΚΤ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Προκηρύξεις αυτών.
 14. Για τυχόν απορίες – διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2310962112 και 2310962177 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόγραμμα Υποψήφιων Σπουδαστών