Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Υπόδησης για Κάλυψη Αναγκών Σπουδαστών/-στριών ΣΣΑΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Υπόδησης για Κάλυψη Αναγκών Σπουδαστών/-στριών ΣΣΑΣ έτους 2021…