Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Κατάσταση υποψηφίων Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, που παρουσίασαν ελλείψεις – σφάλματα κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τους

Ανακοινώνονται καταστάσεις με ελλείποντα δικαιολογητικά υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, που έχουν δηλώσει ως εξεταστικό κέντρο τη ΣΣΑΣ.

  1. Για να δείτε την κατάσταση των υποψηφίων που παρουσιάζουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν,  πατήστε ΕΔΩ
  2. Για την αποκατάσταση των ελλείψεων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
    • Αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssas-dspv@army.gr, το οποίο θα έχει ως θέμα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τον κωδικό υποψηφίου και το ονοματεπώνυμό του.
    • Επισυνάψτε το/τα δικαιολογητικό/ά που παρουσιάζεται/ονται ως έλλειψη, σε αρχείο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μορφής pdf με μέγεθος έως 2 MB και ΟΧΙ μέσω Drive.
    • Δεκτά γίνονται ΜΟΝΟ τα e-mail που θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και θα έχουν αποσταλεί το αργότερο μέχρι στις 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00 (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν διορθώσεων, προτείνεται τα δικαιολογητικά να αποσταλούν νωρίτερα της παραπάνω ημερομηνίας εκπνοής της προθεσμίας).