Κατάταξη Ιης Τάξης

2018, Σεπτέμβριος 6 - 7:31πμ

Την Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των πρωτοετών μαθητών της ΣΣΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19. Συνολικά κατατάχθηκαν εξήντα οκτώ (68) μαθητές, εκ των οποίων τριάντα επτά (37) γυναίκες και τριάντα ένας (31) άντρες.