Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Κατάταξη Ιης Τάξης Μαθητών/-τριών στη ΣΣΑΣ

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε, η κατάταξη των πρωτοετών Μαθητών/-τριών στη ΣΣΑΣ για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σύμφωνα με τις καταστάσεις εισακτέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συνολικά κατατάχθηκαν εκατόν δεκαεννέα (119)  Μαθητές/-τριες, εκ των οποίων πενήντα πέντε (55) άντρες και εξήντα τέσσερις (64) γυναίκες.

Ειδικότερα κατατάχθηκαν Ιετείς Μαθητές/-τριες στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Ιατρικό: Πενήντα Πέντε (55)
  • Οδοντιατρικό:  Πέντε (5)
  • Φαρμακευτικό: Πέντε (5)
  • Κτηνιατρικό: Πέντε (5)
  • Ψυχολόγων:    Πέντε (5)
  • Νομικό:    Είκοσι (20)
  • Οικονομικό:    Είκοσι Τέσσερις (24)

Η διαδικασία της κατάταξης πραγματοποιήθηκε ομαλά τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του COVID-19.