Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση περί του «Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων» στην Ιταλία

Από τις 08 έως τις 12 Μαΐου 2023 η Σχολή συμμετείχε με τρεις (3) Μαθητές/-τριες στην κοινή εκπαιδευτική δράση Law of Armed Conflict Course (LOAC), η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC) στην Στρατιωτική Ακαδημία της Ιταλίας, School of Applied Military Studies, στο Τορίνο με την συμμετοχή σαράντα δύο (42) σπουδαστών από τέσσερις (4) χώρες (Ιταλία, ΗΠΑ, Ελλάδα, Πολωνία).

 

Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο δίκαιο που διέπει τις Πολεμικές Συρράξεις καθώς και η εντατικοποίηση της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των ακαδημιών των χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC).

 

Οι Μαθητές/-τριες της Σχολής εμπλούτισαν τις γνώσεις τους μέσω της πραγματοποίησης ομαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων, ενώ η  αλληλεπίδραση με τους λοιπούς συμμετέχοντες, μέσω της εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων, συνέβαλε στην κατανόηση της ανάγκης καλλιέργειας μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας με τα μελλοντικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.