Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΙΑΣ ΣΤΗ ΣΣΑΣ

Τη Δευτέρα 03 Ιουλ 23 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής επίσκεψη του Ακόλουθου Άμυνας της Ζάμπιας στην Ρώμη και υψηλόβαθμων Στελεχών του ΥΠΑΜ της Ζάμπιας, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την παρεχόμενη εκπαίδευση της Σχολής.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε η βασική ενημέρωση για την ιστορία, την αποστολή, την οργάνωση, τον οδηγό σπουδών, τις τρέχουσες δραστηριότητες της ΣΣΑΣ, όπως επίσης και την άμεση διασύνδεσή της με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τη συνδυασμένη ακαδημαϊκή και Στρατιωτική εκπαίδευση που παρέχει η ΣΣΑΣ στους Μαθητές της, καθώς και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και τους χώρους διαβίωσης – εκπαίδευσης των Μαθητών.

Οι ανωτέρω Αξκοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το επίπεδο της παρεχόμενης Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης της Σχολής και της διαβίωσης των Μαθητών της.