Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Κοινή εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα «Βιοασφάλεια – Βιοτρομοκρατία» (Common Module: “Biosafety-Bioterrorism”)