Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Θερινή Εκπαίδευση ΣΣΑΣ 2020

 

Η ΣΣΑΣ στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, διεξάγει με τη συνδρομή του Γ΄ΣΣ, της 34ης Μ/Κ ΤΑΞ και της 1ης ΤΑΞΑΣ, θερινή εκπαίδευση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ιης, ΙΙας και ΙΙΙης τάξης από 27 έως 31 Ιουλ 2020.

Την 27 και 28 Ιουλ πραγματοποιήθηκαν βολές τυφεκίων, επίδειξη οπλικών συστημάτων καθώς και εκπαίδευση σε στίβο τοπογραφίας και σε λοιπά αντικείμενα ατομικής τακτικής.

Την 29 Ιουλ πραγματοποιήθηκε επίδειξη πτητικών μέσων της Αεροπορίας Στρατού και ενημέρωση επί των δυνατοτήτων αυτών και διεξήχθη εκπαίδευση σε αεροκίνητες επιχειρήσεις.

Την 30 Ιουλ πραγματοποιήθηκαν βολές πιστολιού και εκπαίδευση σε αντικείμενα τακτικής ομάδος.

Την 31 Ιουλ ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση με στρατιωτικούς αθλητικούς αγώνες τροπαίου (δρόμος 1 μιλίου με φόρτο μάχης, μεταφορά τραυματία, διελκυστίνδα, λύση αρμολόγηση ατομικού οπλισμού).