Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Η Α.Ε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βράβευσε τη Διμοιρία Επιδείξεων της ΣΣΑΣ.