Τελετή Ορκωμοσίας Αλλοδαπών Αξιωματικών ΣΣΑΣ

2021, Ιανουάριος 22 - 11:36πμ

Την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020, έλαβε χώρα στην αίθουσα τιμών της Σχολής, με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας λόγω COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας δύο αλλοδαπών μαθητών, του Ανθλγού (ΥΙ) Fawzi Sultan Masoud από το Αφγανιστάν και του Ανθλγού (ΥΙ) Albreizat Thaer από το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της Σχολής Υποστράτηγο Ματζουράνη Γεώργιο.