Ορκωμοσίες

Φεβρουάριος 04, 2021

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά τις διασποράς του COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας έξι (6) Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.

Οι Νέοι Αξιωματικοί κατανέμονται ως εξής:

Στρατός Ξηράς:
• Μία Οδοντίατρος
• Μία Οικονομικός

Πολεμική Αεροπορία:
• Μία Φαρμακοποιός

Πολεμικό Ναυτικό:
• Μία Ιατρός
• Ένας Οδοντίατρος

Κοινό Νομικό Σώμα:
• Μία Νομικός

Την...

Ιανουάριος 22, 2021

Την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020, έλαβε χώρα στην αίθουσα τιμών της Σχολής, με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας λόγω COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας δύο αλλοδαπών μαθητών, του Ανθλγού (ΥΙ) Fawzi Sultan Masoud από το Αφγανιστάν και του Ανθλγού (ΥΙ) Albreizat Thaer από το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της Σχολής Υποστράτηγο Ματζουράνη Γεώργιο.

Ιανουάριος 22, 2021

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας λόγω COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας επτά (7) Πρωτοετών Επιλαχόντων Μαθητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2020–2021.

3 Μαθητές Ιατρικού3 Μαθητές Οικονομικού1 Μαθητής Νομικού

Εκ των οποίων, ένας (1) αλλοδαπός από την Αλβανία.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της Σχολής, Υποστράτηγο Ματζουράνη Γεώργιο.

Ιανουάριος 22, 2021

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2020, στην αίθουσα τιμών της Σχολής, έλαβε χώρα η εξ αποστάσεως τελετή ορκωμοσίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, στο πλαίσιο τήρησης των μετρών κατά της εξάπλωσης του COVID-19