Δραστηριότητες

Ιούνιος 11, 2021

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας τριών (3) Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Κτηνιατρικού.

Οι Νέοι Αξιωματικοί κατανέμονται ως εξής:

Στρατός Ξηράς:

Ένας Ιατρός Ένας Κτηνίατρος

Πολεμικό Ναυτικό:

Ένας Οδοντίατρος

Στην τελετή παρέστει, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, ο οποίος επέδωσε τα ξίφη στους ορκισθέντες.

Ιούνιος 03, 2021

Κατά την χρονικό διάστημα από 27 έως 28 Μαΐου 2021 ο Δκτης της Σχολής Υπτγος Δημήτριος Μπολομύτης συνοδευόμενος από τον Δντη Σπουδών Σχη (ΥΚ) Χρόνη Ευστάθιο συμμετείχαν στο Σεμινάριο των Διοικητών των Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ε.Ε. το οποίο οργανώθηκε και διεξήχθη στην Λισαβόνα, έδρα της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Πορτογαλίας, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η βελτίωση/προώθηση των διεθνών συνεργασιών, μεταξύ των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και η ενημέρωση των Διοικητών τους επί των τρεχουσών αλλά...

Φεβρουάριος 05, 2021

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Μουσείου της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, με πιστή τήρηση των οδηγιών που έχουν δοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας κατά της διασποράς του COVID-19.

Το Μουσείο εγκαινίασε ο Διοικητής του Γ’ΣΣ/NRDC-GR, Αντιστράτηγος Δημήτριος Κούκκος, παρουσία του Διοικητή της Σχολής, Υποστράτηγου Γεώργιου Ματζουράνη, και μικρής αντιπροσωπείας Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού.

Φεβρουάριος 04, 2021

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά τις διασποράς του COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας έξι (6) Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.

Οι Νέοι Αξιωματικοί κατανέμονται ως εξής:

Στρατός Ξηράς:
• Μία Οδοντίατρος
• Μία Οικονομικός

Πολεμική Αεροπορία:
• Μία Φαρμακοποιός

Πολεμικό Ναυτικό:
• Μία Ιατρός
• Ένας Οδοντίατρος

Κοινό Νομικό Σώμα:
• Μία Νομικός

Την...