Διοικητής Τάγματος

Ο Αντισυνταγματάρχης Αναστάσιος Αποστολίδης  με καταγωγή από τη Μελίτη  Φλώρινας,  γεννήθηκε στην Κολωνία το 1970.  Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1990 και αποφοίτησε το 1994, ως Ανθυπολοχαγός (ΠΖ).

Έχει αποφοιτήσει από το Βασικό και το Προκεχωρημένο Τμήμα της Σχολής Πεζικού,  τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) και την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ). Έχει επιλεγεί  για εκπαίδευση (ΔιΜα 2019-2020) στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

            Υπηρέτησε σε Σχηματισμούς και  Μονάδες Πεζικού ως Διμοιρίτης, Διοικητής Λόχου, Επιτελής και ως Διοικητής Ανεξ.  Υπομονάδας και Μ/Κ ΤΠ.

            Από το 1995 έως το 1996 ως Διμοιρίτης Ν/Σ οπλιτών στο 523 ΤΠ (Μαυροδένδρι, Κοζάνης).

            Από το 1996 έως το 1998 ως Δκτής Λόχου Υποστήριξης  στο 502 Μ/Κ ΤΠ (Καβύλη, Έβρου).

            Από το 1998 έως το 2001 ως Δχστής Χρηματικού στο ΛΣ/ΑΣΔΥΣ   (Αθήνα).

            Από το 2001 έως το 2003 ως Δκτής Λόχου - Αξκός 3ου Γραφείου στο 211 Μ/Κ ΤΠ (Ανω Καλαμώνα, Ρόδος).

            Από το 2003 έως το 2006 ως Δκτής Λόχου  στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΣΣΕ/ΣΕ/2ο ΤΕ (Αθήνα).

            Από το 2006 έως το 2008 ως Δκτής Λόχου - Αξκός 2ου  - 3ου Γραφείου στο 591 ΤΠ (ΠΡΟΚ) (Αξιούπολη, Κιλκίς)

Από το 2008 έως το 2009 ως Διεθυντής 4ου  Επιτελικού Γραφείου  της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ (Φλώρινα).

            Από το 2009 έως το 2011 ως Επιτελής 3ου Επιτελικού Γραφείου στην Ι Μ/Κ ΜΠ (Λάρνακα).

Από το 2011 έως το 2013 ως Διοικητής στον 95 ΛΑΤΕΘ (Ανω Καλαμώνα, Ρόδος).

Από το 2013 έως το 2015 ως Διεθυντής 2ου  - 3ου Επιτελικού Γραφείου στο 1/38 ΔΤΕ (Ανω Καλαμώνα, Ρόδος).

            Από το 2015 έως το 2016 ως σπουδαστής της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

            Από το 2016 έως το 2017 ως  Επιτελής -Διευθυντής 3ου Επιτελικού Γραφείου στην 3η Μ/Κ ΤΑΞ ΄΄ΡΙΜΙΝΙ΄΄ (Καβύλη, Έβρου).

            Από το 2017 έως το 2019 ως  Διοικητής στο 508 Μ/Κ ΤΠ (Ρίζια, Έβρου).

            Από το 2017 έως σήμερα ως Διοικητής Τάγματος Μαθητών της ΣΣΑΣ.

            Προαγωγές: Ανθλγός (1994), Υπλγός (1997), Λγός (2002), Τχης (2008), Ανχης (2014).

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά επιπέδου Γ2.

            Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα  για το βαθμό του, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Του έχουν απονεμηθεί δύο Εύφημες Μνείες.

            Είναι έγγαμος και έχει δύο υιούς 19 και 15 ετών.