Δραστηριότητες

Swearing-in Ceremony of First Year Cadets

On Friday 16th of October at 08:30 a.m., the swearing-in ceremony of seventy (70) first year Cadets of the Medical, Veterinary, Dental, Pharmaceutics, Psychology, Law and Economics departments took place in the Academy’s Facilities.
The swearing-in ceremony was honored by the presence of the Deputy Chief of the Hellenic National Defence General Staff, Vice Admiral Ioannis Drimousis, representatives of ecclesiastical authorities and delegations of the Armed and Security Forces.

Τελετή Ορκωμοσίας Πρωτοετών Μαθητών ΣΣΑΣ

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 08:30 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, η τελετή ορκωμοσίας εβδομήντα (70) Πρωτοετών Μαθητών/-τριών Ιατρικού, Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Ψυχολογικού, Νομικού και Οικονομικού τμήματος.
Την τελετή ορκωμοσίας τίμησε με την παρουσία του ο Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αντιναύαρχος κ. Ιωάννης Δρυμούσης, εκπρόσωποι Εκκλησιαστικών Αρχών, αντιπροσωπείες Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Enlistment of 1st Year Students

On Monday, the 07th of September 2020 the successful candidates for the Academic Year 2020-2021 entered in the Academy. A total of 72 newcomers were enlisted, 40 male and 32 female cadets. Following their enlistment, the candidates will undergo basic military training, for the next four weeks. Upon the completion of the basic training and after taking the Pledge of Allegiance, the candidates will officially join the ranks of the Armed Forces as first-year Cadets of the Hellenic Academy of Combat Support Officers

HMACSO Cadets Distinction Awards Ceremony

On Friday, the 25th of September 2020, an awards ceremony was held in front of the Command Office of the Academy, with the presence of the Commander of the Academy. Emblems were awarded to cadets who exhibited exemplary performance in the following realms: a. Academic Education b. Military Qualifications

Τελετή Απονομής Διακριτικών στους Μαθητές/-τριες της Σχολής

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 στον προαύλιο χώρο έμπροσθεν του Διοικητηρίου της Σχολής, παρουσία του Διοικητού αυτής, έλαβε χώρα η τελετή απονομής των διακριτικών των Μαθητών/-τριών που διακρίθηκαν στους κάτωθι τομείς: α. Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση β. Στρατιωτικά Προσόντα

Εθελοντική Αιμοδοσία 2020

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής με τη συμμετοχή μαθητών/ -τριών καθώς και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού αυτής σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, προβάλλοντας την κοινωνική προσφορά και αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της δράσης αυτής.

Κατάταξη Ιης Τάξης

Την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των επιτυχόντων μαθητών της ΣΣΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-21. Συνολικά κατατάχθηκαν εβδομήντα δύο (72) μαθητές, εκ των οποίων σαράντα (40) άντρες και τριάντα δύο (32) γυναίκες. Μετά την κατάταξη, οι νεοεισερχόμενοι μαθητές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, μετά το πέρας της οποίας θα ορκιστούν ως μαθητές 1ης Τάξης της Σχολής.

Τελετή Αλλαγής Επωμίων Μαθητών

Στο πλαίσιο της διατήρησης των παραδόσεων της Σχολής αλλά και της συνεχούς προαγωγής της αριστείας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Σχολής αλλαγή επωμίων όλων των τάξεων των μαθητών καθώς και απονομή διακριτικών στους βαθμοφόρους της Vης και VΙης τάξης. Η απονομή έγινε από τον Διοικητή της Σχολής παρουσία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στελεχών υπηρετούντων στην ΣΣΑΣ.

Τελετή Αλλαγής Διοικήσεως Τάγματος Μαθητών

Την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων παρουσία του Διοικητή της Σχολής , έλαβε χωρά η τελετή αλλαγής της Διοικήσεως του Τάγματος Μαθητών από τον παραδίδοντα Σχη (ΠΖ) Αποστολίδη Αναστάσιο στον παραλαμβάνοντα Ανχη (ΤΘ) Σταμπολίδη Ηλία.

Απονομή Πτυχίων και Διακριτικών Πτερύγων Αλεξιπτωτιστή Στατικού Ιμάντα σε Μαθητές της ΣΣΕ, της ΣΣΑΣ και της ΣΜΥ

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) στον Ασπρόπυργο, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων και διακριτικών πτερύγων Αλεξιπτωτιστή στατικού ιμάντα, σε μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), οι οποίοι αποφοίτησαν από το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή (ΣΒΕΑ). Τα πτυχία και τις πτέρυγες Αλεξιπτωτιστή απένειμε στους σπουδαστές ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης.

Σελίδες