Ανακοινώσεις

Οδηγίες για την Κατάταξη Πρωτοετών Μαθητών 2015

Η ημερομηνία κατάταξης των Πρωτοετών Μαθητών της ΣΣΑΣ, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Σχολή για το έτος 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα ανακοινωθεί με νεώτερη ανάρτηση.

Ημερομηνία Κατάταξης Πρωτοετών Μαθητών ΣΣΑΣ 2015

Ανακοινώνεται ότι η κατάταξη των Πρωτοετών Μαθητών της ΣΣΑΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:00 π.μ. στην έδρα της Σχολής.

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού 2014-2015

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού 2014-2015

Πρόσκληση Κατάταξης Επιτυχόντων Ομογενών (Ελλήνων Εξωτερικού)

Οι Σπουδαστές-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ειδικής κατηγορίας Ν.3648/08 περίπτωση παρ. 1γ άρθρου 11 (Έλληνες -ίδες Εξωτερικού) για το έτος 2014, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή (Θεσσαλονίκη, Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, τηλ.

Προσκληση Κατάταξης Πρωτοετών 2014

   Οι Σπουδαστές/-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το έτος 2014 σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή (Θεσσαλονίκη, Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, τηλ. 2310962177/-91/-12) την Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα  08:00. Για περισσότερες οδηγίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο :

Αποτελέσματα Προκήρυξης Πρόσληψης Διδακτικού Προσωπικού

Εισαγωγή Νέων Σπουδαστών 2014

Σελίδες