Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Χωρίς κατηγορία

Θερινή Στρατιωτική Εκπαίδευση ΣΣΑΣ 2023

Από 17 έως 31 Ιουλίου 2023 η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) πραγματοποίησε την εφαρμοσμένη θερινή στρατιωτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις …