Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

editor

ISO 22000:2018 Certification

The Academy officially certified by an independent accredited certification body according to the international standard for food safety management ISO