Έρευνα

Οκτώβριος 27, 2021

Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο για τη ζωντανή μετάδοση της ορκωμοσίας των νέων αξιωματικών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων την 27η Οκτωβρίου 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=J9lTyC20BBI

Οκτώβριος 07, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022.

Οκτώβριος 06, 2021

Οι μαθητές-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το έτος 2021 σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή (Θεσσαλονίκη, Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, Τηλ 2310962177/12) την  Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 08:00 σύμφωνα με την ΕΔΥΕΘΑ 50/21/ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: ΩΙ4Τ6-ΠΛΞ).

Κατά την ημέρα της κατάταξης τους οφείλουν να προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά που καθορίζονται στα παραρτήματα Ε’ και ΣΤ’ της ΕΔΥΕΘΑ 19/21/ΓΕΕΘΑ “Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών...

Σεπτέμβριος 10, 2021

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί στη ΣΣΑΣ Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Αυτόματων Πωλητών

Σύμφωνα με τη Συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.