Ανακοινώσεις

Ιούλιος 18, 2019

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιτυχόντων υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις 2019 που διεξήχθησαν στο εξεταστικό κέντρο της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Ιούλιος 17, 2019

Ανακοινώνονται διακόψαντες και απορριπτέοι των Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2019 που διεξάγονται στο εξεταστικό κέντρο της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Ιούνιος 21, 2019

Ενημερώνουμε για έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ 37/2019 που αφορά υποψηφίου πλημμυροπαθείς στις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και πυρόπληκτους των καταστροφικών πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

 

Όσοι από τους υποψηφίους που έχουν ήδη κάνει αίτηση για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ εμπίπτουν στην κατηγορία των πυρόπληκτων της παραπάνω εγκυκλίου καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά την πρώτη ημέρα παρουσίασής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Μη έγκαιρη προσκόμισή τους οδηγεί σε απόρριψη από την εν λόγω κατηγορία.

...