Ανακοινώσεις

Ιούλιος 26, 2021

Ανακοίνωση των επιτυχόντων υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Ιούλιος 22, 2021

Ανακοινώνονται απορριπτέοι και διεκόψαντες του εξεταστικού κέντρου ΣΣΑΣ σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών έως 22/07/2021

Ιούλιος 21, 2021

Ανακοινώνονται απορριπτέοι και διεκόψαντες του εξεταστικού κέντρου ΣΣΑΣ σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών έως 21/07/2021

Ιούλιος 20, 2021

Ανακοινώνονται απορριπτέοι και διεκόψαντες του εξεταστικού κέντρου ΣΣΑΣ σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών έως 20/07/2021