Ανακοινώσεις

Ιανουάριος 14, 2020
Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» και  διακεκριμένους ιδιωτικούς φορείς της πόλης στον χώρο της διατροφής και της άσκησης διοργανώνει  Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο: «Προσθέτοντας το ΕΥ στο ΖΗΝ: Διατροφή, Άσκηση και Κάπνισμα στο Μικροσκόπιο», η οποία θα διεξαχθεί στις 17 Ιαν 2020 και ώρα 09:00 έως 14:30  στην    Αίθουσα Τιμών της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.
Δεκέμβριος 31, 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) στη ΣΣΑΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Δεκέμβριος 09, 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός  για την Ανάδειξη Μειοδότη-Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας – Μαγείρων στα
Μαγειρεία – Εστιατόρια της Σχολής.

Δεκέμβριος 06, 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός  για την Ανάδειξη Μειοδότη-Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβο .