Ανακοινώσεις

Μάρτιος 10, 2020

Αναρτήθηκε στο site του Γ.Ε.ΕΘ.Α, στο πεδίο-ενότητα «Δραστηριότητες», δοκιμαστικό DEMO ενημέρωσης και προσομοίωσης για τις Ψυχομετρικές δοκιμασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των Προκαταρκτικών Εξετάσεων των υποψηφίων για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις εδώ   

Φεβρουάριος 28, 2020

Ανακοινώνεται οτι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών Υπόδησης Μαθητών ΣΣΑΣ 2020 την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτερα 9 Μαρτιου , σύμφωνα και με τη συνημμένη Διακήρυξη.

Φεβρουάριος 12, 2020

Ανακοινώνουμε ότι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων  διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την εκμίσθωση του κλειστού γυμναστηρίου της Σχολής, εντός του Στρατοπέδου «Φωκά» στη Θεσσαλονίκη.  

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο κείμενο της διακήρυξης.