Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Πολεμικής Σημαίας Σχολής

2018, Σεπτέμβριος 3 - 10:49πμ

Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις της Σχολής, παρουσία του Διοικητού αυτής, έλαβε χώρα η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Πολεμικής Σημαίας από  τον απερχόμενο Αρχηγό ΠΟΜVI (I) Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο στον ΜVI (Ι) Μπαλαή Γεώργιο. Μαζί με την Πολεμική Σημαία παραδόθηκαν και τα ηγετικά καθήκοντα στη νέα VIη Τάξη της Σχολής.