Τελετή παράδοσης-παραλαβής Διοικήσεως ΣΣΑΣ

2018, Μάρτιος 14 - 8:06πμ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της Σχολής, από τον Υπτγο Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο στον Ταξχο (Ι) Αλέξανδρο Κιτρινάκη, παρουσία του κ. Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντγου Κωνσταντίνου Φλώρου.

Υπεύθυνος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ΣΣΑΣ, Υπλγός (ΠΖ) Παναγιώτης Πασπάτης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 – 962101