Τελετή Ορκωμοσίας Οδοντιατρικού ΑΠΘ

2021, Ιούνιος 15 - 9:31πμ

Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, στην αίθουσα τιμών της Σχολής, έλαβε χώρα η εξ αποστάσεως τελετή ορκωμοσίας δύο (2) Μαθητών/-τριών της Σχολής του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, στο πλαίσιο τήρησης των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19.