Τελετή Ορκωμοσίας Οδοντιατρικού ΑΠΘ

2021, Ιανουάριος 22 - 11:10πμ

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2020, στην αίθουσα τιμών της Σχολής, έλαβε χώρα η εξ αποστάσεως τελετή ορκωμοσίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, στο πλαίσιο τήρησης των μετρών κατά της εξάπλωσης του COVID-19