Τελετή Ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών ΣΣΑΣ

2018, Ιανουάριος 15 - 10:17πμ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού και  Νομικού.                            

           

Αποφοιτούν από τη Σχολή δεκαπέντε (15) Αξιωματικοί εκ των οποίων οι δύο (2) αλλοδαποί από την Λιβύη και ένας (1) Ελληνοκύπριος.

 

Οι 12 Έλληνες Αξιωματικοί έχουν καταταγεί στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.