Τελετή Ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών ΣΣΑΣ

2020, Φεβρουάριος 11 - 8:12πμ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Κτηνιατρικού και Νομικού Σώματος.                                       

          Αποφοιτούν από τη Σχολή τέσσερις (4) Έλληνες και ένας (1) Αλλοδαπός από Λιβύη.

            Οι τέσσερις (4) Έλληνες Αξιωματικοί έχουν καταταγεί στον Στρατό Ξηράς και το κοινό Νομικό Σώμα.