ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΑΣ

2019, Μάιος 15 - 10:35πμ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Νομικού Σώματος.                                    

            Αποφοιτούν από τη Σχολή τέσσερις (4) Έλληνες και δύο (2) Αλλοδαποί από Αλβανία και Λιβύη.

 

            Οι 4 Έλληνες Αξιωματικοί έχουν καταταγεί στον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και το κοινό Νομικό Σώμα.